Palliatieve Zorg Leuven  thumbnail

Palliatieve Zorg Leuven

Published Apr 30, 24
6 min read

Gelet op het streven patiënten met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zorg te bieden in hun eigen omgeving, zijn deze resultaten relevant bij de beslissing om casemanagement in te zetten bij dementie - palliatieve zorg opleiding. MacNeil onderzocht ook welk effect casemanagement heeft op kosten voor de zorg. Uit de resultaten blijkt dat het ICMM model het meest kosteneffectief is

Parkinsonpatiënten die veel trage hersenactiviteit vertonen, hebben een grote kans om dementie te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van Kim Olde Dubbelink die op 6 mei promoveert bij VUmc. palliatieve zorg opleiding. Door deze ontdekking kunnen patiënten voortaan in een vroeg stadium van de ziekte beter worden geïnformeerd over hun toekomst. De ziekte van Parkinson wordt vaak gezien als een bewegingsstoornis waarbij traagheid, stijfheid en trillen op de voorgrond staan

Deze cognitieve beperkingen kunnen op termijn leiden tot een parkinsondementie. Promovenda Kim Olde Dubbelink van VUmc onderzocht de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. palliatieve zorg opleiding. Olde Dubbelink combineerde de technieken MRI en MEG om de hersenactiviteit te relateren aan cognitieve beperkingen bij de ziekte van Parkinson. Met MRI kunnen de anatomie en doorbloeding van de hersenen worden afgebeeld

Tijdens haar onderzoek onderzocht Olde Dubbelink een groep van zeventig parkinsonpatiënten en 21 gezonde vrijwilligers in 2005, 2009 en 2013 - palliatieve zorg opleiding. Uit het onderzoek blijkt dat de hersenactiviteit bij parkinsonpatiënten door de jaren heen vertraagt. Bovendien bleek dit gepaard te gaan met toenemende geheugenproblemen. Bij patiënten die gedurende de periode van het onderzoek dementie ontwikkelden bleek de hersenactiviteit al vertraagd bij de start van het onderzoek

Hierdoor kunnen artsen een betere prognose geven aan patiënten. Olde Dubbelink ontdekte verder dat de verbindingen tussen hersengebieden bij parkinsonpatiënten minder sterk zijn. palliatieve zorg opleiding. Dit gaat gepaard met een achteruitgang van het geheugen en de motoriek. Ten slotte keek Olde Dubbelink naar de organisatie van de hersenenals geheel en hoe alle delen met elkaar zijn verbonden: het hersennetwerk

Alles Informatie Over Palliatieve En Terminale Thuiszorg - AttenzaLater neemt ook de hoeveelheid lange verbindingen af, waardoor de efficiëntie van de hersenen daalt - palliatieve zorg opleiding. Deze ontdekkingen dragen bij aan een beter inzicht in de oorzaken van dementie bij parkinsonpatiënten en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. De ziekte van Alzheimer en andere geheugenstoornissen zouden in de toekomst mogelijk beter behandeld kunnen worden met medicijnen tegen hart- en vaatziekten

Zij gaan de komende vijf jaar in beeld brengen welk effect een door hart- en vaatfalen afwijkende bloedstroom naar de hersenen heeft op de hersenfunctie. Het LUMC en het AMC werken samen binnen het Rembrandt Instituut, dat in 2010 werd opgericht voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten - palliatieve zorg opleiding. Het onderzoek is mogelijk dankzij een nieuwe, krachtige digitale MRI-scanner van Philips: de Ingenia 3 Tesla MRI

Het LUMC beschikt als eerste ziekenhuis in Nederland over dit systeem. Prof - palliatieve zorg opleiding. Mark van Buchem, hoofd Neuroradiologie van het LUMC, spreekt van een baanbrekend onderzoek. “Het idee was lang dat het achteruitgaan van hersenfuncties bij oudere mensen, waarvan dementie de meest ernstige vorm is, een gevolg is van een onomkeerbare afbraak van de hersencellen

Uit steeds meer onderzoeken blijkt nu echter dat vaatafwijkingen een belangrijke bijdrage leveren aan het hele spectrum van geheugenstoornissen: van dementie tot leeftijdgerelateerde kwalen als geheugenverlies. palliatieve zorg opleiding.” Prof. Mat Daemen, hoogleraar Pathologie van atherosclerose in het AMC: "Met dit Rembrandt-onderzoeksprogramma Go with the flow, waarin we de relatie tussen het hart, de grote vaten en de hersenen gaan onderzoeken, koppelen we de expertise van het AMC op het gebied van hart- en vaatziekten met die van het LUMC op het gebied van MRI en neuroradiologie

Omdat het zo voor de hand ligt dat hartfunctie en hersenfunctie veel met elkaar te maken hebben en we in het Rembrandt Instituut de expertise en technologie voorhanden hebben, verwachten we veel van deze aanpak - palliatieve zorg opleiding." Er zijn aanwijzingen dat achteruitgang van hersenfuncties ten gevolge van hart- en vaatziekten in bepaalde gevallen omkeerbaar is, aldus Van Buchem

Consultteam Palliatieve Zorg

Dat kan leiden tot een verminderde functie zonder dat de hersencellen verloren gaan (palliatieve zorg opleiding). Als je de hartfunctie verbetert, komt er weer meer zuurstof naar de hersenen en kunnen de hersencellen weer beter gaan functioneren. Zo zou je mogelijk patiënten met dementie kunnen helpen met medicatie tegen hartfalen. We willen dat nu verder onderzoeken.” De nieuwe digitale MRI-scanner kan de bloedstroom uit het hart, in de aorta, in de nekvaten en in de hersenen in één onderzoek in beeld brengen

De scanner die een betere beeldkwaliteit en kortere scantijden biedt dan voorgangers wordt daarnaast ingezet voor de dagelijkse diagnostiek binnen het LUMC, zodat zo veel mogelijk patiënten baat hebben van de voordelen die het apparaat biedt. Door de vergrijzing zijn Alzheimer en andere vormen van dementie een groeiend probleem. palliatieve zorg opleiding. In Nederland verdubbelt het aantal mensen met Alzheimer de komende veertig jaar tot een half miljoen

Nederland telt op dit moment 235 - palliatieve zorg opleiding.000 mensen met dementie2. De verbeterde onderzoeksmethodiek moet bijdragen aan verbeterde en nieuwe behandelmethoden. MRI-scanners leveren gedetailleerde beelden van het menselijk lichaam, in de regel met behulp van analoge technieken. Het nieuwe Philips Ingenia-systeem werkt digitaal en kan door een nieuwe manier van signaalverwerking het hele lichaam bestrijkenDaarnaast kost het voorbereiden van patiënten minder tijd, waardoor tot 30 procent meer patiënten kunnen worden geholpen in dezelfde tijd. Op 14 oktober 2011 promoveert Sietske Sikkes bij het VUmc Alzheimercentrum op onderzoek naar vragenlijsten voor dementiepatiënten (palliatieve zorg opleiding). Omdat bestaande vragenlijsten verouderd bleken, ontwikkelde Sikkes een nieuwe, de Amsterdam IADL vragenlijst®, om problemen in het dagelijks functioneren al in een vroeg stadium te kunnen detecteren

Omega Palliatieve Zorg

Patiënten krijgen problemen in het dagelijks functioneren, zoals met koken of het regelen van de financiën. Problemen bij deze dagelijkse activiteiten, 'instrumental activities of daily living' (IADL) genoemd, worden meestal gemeten met vragenlijsten die de mantelzorger - vaak de partner - invult (palliatieve zorg opleiding). De vragenlijsten zijn een belangrijk instrument bij het stellen van de diagnose dementieZe bevatten bijvoorbeeld geen vragen over gebruik van computer of mobiele telefoon - palliatieve zorg opleiding. En de vragen zijn vooral van toepassing op mensen met een hoge leeftijd, terwijl juist veel van de patiënten in VUmc Alzheimercentrum jonger dan 65 zijn (palliatieve zorg opleiding). Ook vond Sietske Sikkes dat de kwaliteit van de bestaande vragenlijsten beperkt wasZij ontwikkelde nieuwe vragen op basis van theorie en interviews met betrokkenen. Daarbij is speciale aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de vragenlijst en aan de voorwaarde dat de vragen aansluiten op het dagelijks leven van de mensen die de geheugenpolikliniek bezoeken. palliatieve zorg opleiding. De vragenlijst is een veelbelovend nieuw meetinstrument voor dementie

Latest Posts

Palliatieve Zorg - Nhg

Published May 05, 24
6 min read

Palliatieve Zorg Leuven

Published Apr 30, 24
6 min read

Boek Over Palliatieve Zorg

Published Apr 23, 24
7 min read